Kompleksowa obsługa księgowo-finansowa działalności gospodarczych

Kompleksowa obsługa księgowo-finansowa działalności gospodarczych.

Usługi księgowe w tym w szczególności:

  • Usługi w zakresie rozliczeń składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Bieżące doradztwo podatkowe drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  • Bieżące informowanie drogą elektroniczną o stracie lub zyskach.
  • Reprezentowanie w Urzędzie Skarbowym / ZUS przez EK-24.
  • Prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie wymiany danych drogą elektroniczną (internet, telefon-sms, mms).
  • Odpowiedzialność finansowa i karna za sporządzone i przesłane deklaracje ( ZUS, PIT,VAT inne ).
  • Rejestracja Działalności Gospodarczej, zmiany w rejestrze.
  • Realizacja płatności składek ZUS, podatków VAT i , PIT przez pracownika EK-24.

Kontakt:

Maciej Materkowski
Lekarz Medycyny, MBA.

Starszy konsultant do spraw obsługi księgowo-podatkowej prywatnych praktyk lekarskich.
Telefon: 606 94 42 04
materkowski.maciej@eksiegowosc24.eu

mgr Krzysztof Adamczyk
Prezes EK-24 Sp. z o.o.

Telefon: 692 471 306
adamczyk.krzysztof@eksiegowosc24.eu
Go to top