Kontakt

eK-24 Sp. z o.o.

02-555 Warszawa
Al. Niepodległości 165/4
email: biuro@eksiegowosc24.eu

NIP: PL 5792249857
REGON: 221677668
KRS: 0000424726
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 5.000 zł opłacony w całości

Tel: +48 22 646 15 73
email: sekretariat@eksiegowosc24.eu

Oddział w Malborku
ul. 17 Marca 22
82-200 Malbork

Kontakt

Go to top